Foto make-up

Tvář modelu či modelky představuje jeden z nejčastějších fotografovaných objektů. Celkový dojem ze snímku nezáleží přitom většinou pouze na použité fotografické technice, ale zejména na vhodném nalíčení modelu odpovídající potřebám scény a záměrům fotografa. Ten by si přitom měl být vědom možností různých typů líčení a cest jak model pro danou situaci připravit - a to i v situacích, kdy se o make-up stará profesionální vizážistka.